Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Termin

09-12-2015, 19-10-2015

Czas trwania

2 terminy: 

19.10.2015 r. i 9.12.2015 r.

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowania odwoławczego

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń
 • zapoznanie się z zasadami sporządzania decyzji w postępowaniu odwoławczym

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania odwoławczego i zażaleniowego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania prawidłowego aktu kończącego postępowanie odwoławcze i zażaleniowe

Program

 • Pojęcie odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenia
 • Wyłączenie pracownika w postępowaniu odwoławczym i zażaleniowym
 • Niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu do wniesienia odwołania
 • Cechy szczególne postępowania odwoławczego
 • Cofnięcie odwołania
 • Formy zakończenia postępowania odwoławczego
 • Podstawa prawna, rozstrzygnięcie, uzasadnienie i pouczenie decyzji wydawanej w drugiej instancji
 • Specyfika wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Postępowania zażaleniowe