Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Jak czytać ustawy, rozporządzenia i inne teksty prawne (metodyka pracy z aktami normatywnymi)

Termin

29-05-2023

Termin

29.05.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

20

Koszt

470.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

wszyscy pracownicy administracji, których zakres obowiązków wymaga korzystania z tekstów ustaw i innych aktów normatywnych, w szczególności pracownicy o wykształceniu innym niż prawnicze lub
o krótkim doświadczeniu zawodowym w administracji 

Cele

celem szkolenia jest przedstawienie metodyki pracy z tekstami prawnymi w zakresie niezbędnym dla pracownika administracji publicznej korzystającego przy wykonywaniu obowiązków służbowych z tekstów prawnych

Efekty szkolenia

pozyskanie umiejętności w zakresie:

  • odnajdywania w systemie prawa odpowiednich aktów normatywnych
  • odnajdywania w akcie normatywnym odpowiednich grup przepisów
  • i ustalanie zakresu ich zastosowania
  • prawidłowego ustalania stanu prawnego na określony dzień
  • korzystania z informacji zawartych w odnośnikach i adresach promulgacyjnych

Program

Program szkolenia obejmuje 10 kluczowych zagadnień ukierunkowanych na metodykę pracy z aktami normatywnymi.

Problematyka ujęta jest od strony praktycznej – ma dawać uczestnikom szkolenia odpowiedzi na pytania jakie należy sobie stawiać pracując z tekstem prawnym – m.in.:

– czym różnią się akty normatywne od innych aktów prawnych, jaką funkcję pełnią testy jednolite aktów normatywnych?

– co jest treścią prawa i jak należy interpretować przepisy, dlaczego rozróżnia się brzmienie i treść przepisu?

– jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami aktów normatywnych?

– gdzie są umiejscowione określone grupy przepisów w danym akcie normatywnym (przepisy merytoryczne: ogólne i szczegółowe, przepisy przejściowe
i dostosowujące, przepisy epizodyczne) i kiedy określonych przepisów należy szukać w odrębnym akcie normatywnym?

– jakiego rodzaju informacje zawierają tytuły, odnośniki, adresy promulgacyjne
i kiedy należy zwrócić na nie uwagę?

– kiedy akt normatywny zaczyna, a kiedy przestaje obowiązywać? Kiedy wchodzi
w życie, a od kiedy jest stosowany, jak ustalać stan prawny na dany dzień?