Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Formułowanie uzasadnień faktycznych i prawnych dla decyzji administracyjnych

Termin

13-03-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Adresat

• wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie formułowania uzasadnień do decyzji administracyjnych

Cele

Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania poprawnych i dobrych jakościowo uzasadnień decyzji administracyjnych

Efekty szkolenia

• pozyskanie przez uczestników umiejętności prawidłowego sporządzania faktycznego i prawnego uzasadnienia decyzji administracyjnej

Program

  1. Dowody oraz środki dowodowe
  2. Reguły swobodnej oceny dowodów
  3. Formalne elementy decyzji administracyjnej (art. 107 par. 1 KPA)
  4. Wykaz środków dowodowych
  5. Wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione
  6. Formułowanie przyczyn odmawiających wiarygodności i mocy dowodowej określonym dowodom
  7. Wyjaśnianie podstawy prawnej decyzji
  8. Przesłanki odstąpienia od uzasadnienia decyzji administracyjnej