Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Zasady techniki legislacyjnej w zakresie tworzenia, przekształcania i znoszenia (likwidowania) organów i instytucji

Termin

25-03-2022

Termin

25.03.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Konwersatorium z elementami warsztatu (w toku zajęć przewidywane są zadania legislacyjne)

Liczba uczestników

12

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

 • legislatorzy
 • inni pracownicy zajmujący się formułowaniem projektów ustaw i  innych aktów normatywnych 

Cele

 • podniesienie jakości prawodawstwa w zakresie przepisów tworzących, przekształcających i znoszących (likwidujących) organy i instytucje poprzez ujednolicenia standardów techniki legislacyjnej w tym zakresie 

Efekty szkolenia

 • wiedza o zakresie stosowania i zasadach formułowania przepisów tworzących, przekształcających i znoszących (likwidujących) organy i instytucje
 • wyeliminowanie typowych błędów w zakresie  zasady techniki legislacyjnej w zakresie tworzenia, przekształcania i znoszenia (likwidowania) organów i instytucji

Program

 • Specyfika przepisów wyrażających czynności konwencjonalne
 • nowelizacja ZTP z 2015 r. w zakresie przepisów tworzących organy instytucje
 • Zakres stosowania i zasady formułowania przepisów tworzących organy i instytucje
 • Zakres stosowania i zasady formułowania przepisów znoszących (likwidujących) organy i instytucje
 • Przekształcenia formalne i funkcjonalne; zakres stosowania i zasady formułowania przepisów przekształcających organy i instytucje
 • Zakres przepisów przejściowych i dostosowujących związanych z przekształceniami ustrojowymi i instytucjonalnymi