Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym

Termin

10-06-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne czynności procesowych, takich jak kierowanie wezwań, utrwalanie czynności procesowych, doręczanie pism, udostępnianie akt, obliczanie terminów

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności w zakresie prawidłowego:

 • formułowania wezwań
 • doręczania pism
 • przestrzegania terminowości załatwiania spraw
 • prowadzenia akt sprawy i ich udostępniania

Program

 • Doręczenie - pojęcie, skutki prawne oraz formy
 • Wezwania  i inne pisma procesowe kierowane do strony
 • Terminy - rodzaje, zasady obliczania, możliwość przywrócenia utraconego terminu
 • Terminy załatwiania spraw administracyjnych
 • Utrwalanie czynności procesowych – protokół, adnotacja, metryka sprawy
 • Zasady udostępniania akt sprawy
 • Terminy załatwiania spraw administracyjnych
 • Pojęcie bezczynności i przewlekłości w postępowaniu administracyjnym