Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Jak czytać ustawy, rozporządzenia i inne teksty prawne (metodyka pracy z aktami normatywnymi)

Termin

15-11-2019

Termin

15.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, oparte na materiałach źródłowych (ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach), ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

16 osób

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji, których zakres obowiązków wymaga korzystania z tekstów ustaw i innych aktów normatywnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie metodyki pracy z tekstami prawnymi, w szczególności pracownicy o wykształceniu innym niż prawnicze lub o krótkim doświadczeniu zawodowym w administracji 

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów pracy urzędnika z ustawami i podustawowymi aktami normatywnymi, z uwzględnieniem podstawowych zasad wykładni przepisów prawa.
 • zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania aktów normatywnych tzw. pierwotnych oraz aktów nowelizujących i tekstów jednolitych
 • zwrócenie uwagi na specyfikę przepisów epizodycznych, przejściowych i dostosowujących oraz końcowych i ich odniesienie do przepisów merytorycznych

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności odnajdywania w systemie prawa odpowiednich aktów normatywnych
 • pozyskanie umiejętności odnajdywania w akcie normatywnym odpowiednich grup przepisów i ustalanie zakresu ich zastosowania
 • pozyskanie umiejętności  prawidłowego ustalania stanu prawnego
 • pozyskanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w odnośnikach i adresach promulgacyjnych
 • pozyskanie umiejętności prawidłowego powoływania przepisów 

Program

 • System źródeł prawa
 • Rodzaje aktów normatywnych
 • Typy przepisów i wewnętrzna systematyka aktu normatywnego (umiejscowienie określonych grup przepisów)
 • Nienormatywne elementy tekstów prawnych – tytuły, odnośniki, adresy promulgacyjne
 • Data aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, moment stosowania
 • Zasady dokonywania zmian w systemie prawa (nowelizacja i derogacja aktów normatywnych, specyfika aktu nowelizującego)
 • Teksty jednolite aktów normatywnych