Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Jak czytać ustawy, rozporządzenia i inne teksty prawne (metodyka pracy z aktami normatywnymi)

Termin

14-06-2024

Termin

14.06.2024

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00 

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

wszyscy pracownicy administracji, których zakres obowiązków wymaga korzystania z tekstów ustaw i innych aktów normatywnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie metodyki pracy z tekstami prawnymi, w szczególności pracownicy o wykształceniu innym niż prawnicze lub o krótkim doświadczeniu zawodowym w administracji

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów pracy urzędnika z ustawami i podustawowymi aktami normatywnymi, z uwzględnieniem podstawowych zasad wykładni przepisów prawa
 • zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania aktów normatywnych tzw. pierwotnych oraz aktów nowelizujących i tekstów jednolitych
 • zwrócenie uwagi na specyfikę przepisów epizodycznych, przejściowych i dostosowujących oraz końcowych i ich odniesienie do przepisów merytorycznych

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności w zakresie:

 • odnajdywania w systemie prawa odpowiednich aktów normatywnych
 • odnajdywania w akcie normatywnym odpowiednich grup przepisów i ustalanie zakresu ich zastosowania
 • prawidłowego ustalania stanu prawnego na określony dzień
 • korzystania z informacji zawartych w odnośnikach i adresach promulgacyjnych

Program

 • Program szkolenia obejmuje 10 kluczowych zagadnień ukierunkowanych na metodykę pracy z aktami normatywnymi.
 • Problematyka ujęta jest od strony praktycznej – ma dawać uczestnikom szkolenia odpowiedzi na pytania jakie należy sobie stawiać pracując z tekstem prawnym – m.in.:
  • czym różnią się akty normatywne od innych aktów prawnych, jaką funkcję pełnią testy jednolite aktów normatywnych?
  • co jest treścią prawa i jak należy interpretować przepisy, dlaczego rozróżnia się brzmienie i treść przepisu?
  • jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami aktów normatywnych i kiedy należy je brać pod uwagę?
  • gdzie są umiejscowione określone grupy przepisów w danym akcie normatywnym (przepisy merytoryczne: ogólne i szczegółowe, przepisy przejściowe i dostosowujące, przepisy epizodyczne) i kiedy określonych przepisów należy szukać w odrębnym akcie normatywnym?
  • jakiego rodzaju informacje zawierają tytuły, odnośniki, adresy promulgacyjne i kiedy należy zwrócić na nie szczególną uwagę?
  • kiedy akt normatywny zaczyna, a kiedy przestaje obowiązywać? Kiedy wchodzi w życie, a od kiedy jest stosowany, jak ustalać stan prawny na dany dzień?
  • jakie błędy są najczęściej popełniane w pracy z tekstami prawnymi