Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Mediacja administracyjna – aspekty prawne

Termin

08-10-2021

Termin

8.10.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (jeden dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

Pracownicy administracji publicznej prowadzący postępowania administracyjne

Cele

podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawnych uwarunkowań mediacji administracyjnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Efekty szkolenia

 • wiedza o zakresie stosowania przepisów K.p.a. w zakresie mediacji administracyjnej oraz o sposobie prowadzenia mediacji i jej skutkach dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej
 • ukazanie praktycznych aspektów zastosowania metod ADR w zakresie rozstrzygania spraw administracyjnych

Program

 • przesłanki wprowadzenia mediacji administracyjnej do K.p.a.
 • rodzaje mediacji administracyjnej w K.p.a.
 • uczestnicy mediacji administracyjnej
 • zakres zastosowania mediacji w sprawach administracyjnych (charakter  spraw administracyjnych pozwalający na zastosowanie mediacji)
 • elementy sprawy administracyjnej podlegające mediacji w postępowaniu administracyjnym
 • procedura podjęcia i przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym
 • przesłanki i formy odmowy przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym
 • zasady sporządzania protokołu z mediacji administracyjne
 • wynik mediacji a rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej
 • mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym (w ujęciu porównawczym)