Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

Jak czytać ustawy, rozporządzenia i inne teksty prawne (metodyka pracy z aktami normatywnymi)

Termin

27-05-2022

Termin

27.05.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Konwersatorium, oparte na materiałach źródłowych (ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach) w oparciu, o które omawiane są poszczególne zagadnienia

Liczba uczestników

16

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Sławomir Peszkowski

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, których zakres obowiązków wymaga korzystania z tekstów ustaw i innych aktów normatywnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie metodyki pracy z tekstami prawnymi, w szczególności pracownicy o wykształceniu innym niż prawnicze lub o krótkim doświadczeniu zawodowym w administracji 

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów pracy urzędnika z ustawami i podustawowymi aktami normatywnymi, z uwzględnieniem podstawowych zasad wykładni przepisów prawa.
 • zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania aktów normatywnych tzw. pierwotnych oraz aktów nowelizujących i tekstów jednolitych
 • zwrócenie uwagi na specyfikę przepisów epizodycznych, przejściowych i dostosowujących oraz końcowych i ich odniesienie do przepisów merytorycznych

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności odnajdywania w systemie prawa odpowiednich aktów normatywnych
 • pozyskanie umiejętności odnajdywania w akcie normatywnym odpowiednich grup przepisów i ustalanie zakresu ich zastosowania
 • pozyskanie umiejętności  prawidłowego ustalania stanu prawnego
 • pozyskanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w odnośnikach i adresach promulgacyjnych
 • pozyskanie umiejętności prawidłowego powoływania przepisów 

Program

 • system źródeł prawa – jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi rodzajami aktów normatywnych?
 • typy przepisów i wewnętrzna systematyka aktu normatywnego – gdzie są umiejscawiane określone grupy przepisów?
 • preambuły i załączniki – czy zawierają normy prawne?
 • nienormatywne elementy tekstów prawnych – tytuły, odnośniki, adresy promulgacyjne
 • kiedy akt normatywny zaczyna, a kiedy przestaje obowiązywać? Kiedy wchodzi w życie, a od kiedy jest stosowany?
 • akty pierwotne a akty nowelizujące – czym różni się ich zakres normowania i jakie rodzaje przepisów są w nich zamieszczane?
 • teksty jednolite aktów normatywnych