Tytuł szkolenia

Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (terminy, prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej, metryka, adnotacje i protokoły, wezwania, czynność doręczenia)

Termin

17-04-2023, 18-04-2023

Termin

17-18.04.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
  •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów podejmowania przez organy administracyjne czynności procesowych, takich jak: udostępnianie akt, obliczanie terminów, przestrzeganie terminów załatwiania sprawy, zasady utrwalania czynności procesowych, czyli sporządzanie protokołów, adnotacji i metryk sprawy administracyjnej, kierowanie wezwań, dokonywanie doręczeń.   

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności w zakresie przestrzegania terminowości załatwiania spraw, prowadzenia akt sprawy i ich udostępniania, dokonywania prawidłowego doręczania

Program

  • Terminy - rodzaje, zasady obliczania, przywrócenia uchybionego terminu
  • Terminy załatwiania spraw administracyjnych (długość, bezczynność i przewlekłość, sygnalizacja uchybienia, ponaglenie) 
  • Utrwalanie czynności procesowych – protokół, adnotacja, metryka sprawy
  • Zasady udostępniania akt sprawy (pojęcie akt sprawy, podmioty uprawnione, zakres i forma udostępniania, odmowa udostępnienia)
  • Wezwania – zasady kierowania do uczestników postępowania
  • Doręczenie -  pojęcie  i skutki prawne, rodzaje doręczeń w postępowaniu administracyjnym