Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Dostęp do informacji publicznej jako przejaw jawności życia publicznego

Termin

30-11-2017, 01-12-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),

30.11.2017 w godz. 10:00-17:00

1.12.2017 w godz. 9:00-16:00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

25

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są bezpośrednio w procesy udostępniania informacji publicznej
 • pracownicy służb prawnych, którzy opiniują postępowania i projekty decyzji administracyjnych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

Cele

Przedstawienie praktycznych aspektów identyfikacji i udostępniania informacji publicznej. Szczególny nacisk zostanie położny na kwestie rodzące liczne wątpliwości w orzecznictwie (dokumenty wewnętrzne i prywatne), terminowość oraz prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz formułowanie decyzji administracyjnej w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego identyfikowania informacji publicznej prostej i przetworzonej
 • pozyskanie umiejętności prowadzenia postępowania w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej odpowiadającej standardom prawnym 

Program

 • Zasady kwalifikacji wnioskowanych informacji jako informacji publicznej
 • Udostępnianie akt sprawy w Kpa a dostęp do informacji publicznej
 • Informacja publiczna przetworzona i zasady jej udostępniania
 • Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej i skutki tych ograniczeń na zakres udostępnianej informacji publicznej
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – cechy trybu wnioskowego
 • Terminy załatwiania wniosku o udostępnienie informacji publicznej i tryb zwalczania bezczynności i przewlekłości w udostępnieniu informacji publicznej
 • Sposoby załatwienia wniosku o udostepnienie informacji publicznej
 • Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej i wpływ nowelizacji Kpa na sposób jego prowadzenia
 • Zakres zmian w zakresie udostępniania informacji publicznej planowanych ustawą o jawności życia publicznego