Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Termin

04-11-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia postępowania odwoławczego oraz sporządzania prawidłowej decyzji kończącej to postępowanie

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania odwoławczego i zażaleniowego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania prawidłowego aktu kończącego postępowanie odwoławcze i zażaleniowe

Program

 • pojęcie odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenia
 • wyłączenie pracownika w postępowaniu odwoławczym i zażaleniowym
 • niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu do wniesienia odwołania
 • zakres podmiotowy postępowania odwoławczego
 • cechy szczególne postępowania odwoławczego
 • rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym
 • podstawa prawna, rozstrzygnięcie, uzasadnienie i pouczenie w decyzji organu odwoławczego
 • zakaz reformationis in peius
 • cechy szczególne i odmienności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • postępowania zażaleniowe