Tytuł szkolenia

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Termin

29-05-2023, 30-05-2023

Termin

29-30.05.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

15

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia postępowania odwoławczego oraz sporządzania prawidłowej decyzji kończącej to postępowanie administracyjne

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania odwoławczego
 • pozyskanie umiejętności sporządzania prawidłowego aktu kończącego postępowanie odwoławcze 

Program

 • pojęcie i cechy odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • wyłączenie pracownika w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu do wniesienia odwołania
 • zakres podmiotowy postępowania odwoławczego
 • zrzeczenie się odwołania i jego skutki prawne
 • cechy szczególne postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym
 • rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym
 • zakaz reformationis in peius
 • cechy szczególne i odmienności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy