Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Praktyczne aspekty rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznej – procedura i stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego

Termin

26-05-2021

Termin

26.05.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy udostępniania informacji publicznej
  •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań inicjowanych wnioskami o udostępnienie informacji publicznej

Cele

Przedstawienie od strony proceduralnej praktycznych aspektów rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące stosowania odformalizowanej procedury udostępniania informacji publicznej, zakresu stosowania Kpa, zasad prowadzenia postępowania odwoławczego od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej. Omówiony zostanie także zakres i sposób kontroli sądów administracyjnych nad bezczynnością i przewlekłością w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz decyzji odmawiającymi udostępnienia informacji publicznej. Ważne znaczenia w czasie zajęć odgrywać będzie prezentacja stale ewoluującego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Efekty szkolenia

Pozyskanie umiejętności prowadzenia postępowań w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oraz odmowy udostępnienia informacji publicznej, formułowania decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Dzięki  szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wystąpienia błędów oraz naruszeń prawa rzutujących na prawidłowość rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Program

  • Tryb udostępniania informacji publicznej prostej i przetworzonej
  • Ograniczenia w realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Anonimizacja
  • Sposoby zakończenia postępowania inicjowanego wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Kpa a wniosek o dostęp do informacji publicznej
  • Specyfika postępowania odwoławczego i sposoby jego zakończenia
  • Kontrola sądów administracyjnych w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (skarga na bezczynność i przewlekłość, skarga na decyzję o odmowie udostępniania informacji publicznej)