Tytuł szkolenia

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym

Termin

27-04-2020

Termin

27.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

konwersatorium, studia przypadków (kazusy) oraz ćwiczenia na wybranych przykładach

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Daniel Nowicki

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji, którzy zaangażowani są w procesy wydawania decyzji administracyjnych
 
 •  pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego oraz formułowania uzasadnień do decyzji administracyjnych

Cele

 • przedstawienie praktycznych aspektów rozpatrywania przez organy odwołań, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i zażaleń z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia postępowania odwoławczego oraz sporządzania prawidłowej decyzji kończącej to postępowanie 

Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania odwoławczego i zażaleniowego
 
 • pozyskanie umiejętności sporządzania prawidłowego aktu kończącego postępowanie odwoławcze i zażaleniowe

Program

 • Pojęcie odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenia
 • Wyłączenie pracownika w postępowaniu odwoławczym i zażaleniowym
 • Niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminu do wniesienia odwołania
 • Zakres podmiotowy postępowania odwoławczego
 • Zrzeczenie się odwołania i jego skutki prawne
 • Cechy szczególne postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym
 • Mediacja w postępowaniu odwoławczym
 • Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym
 • Zakaz reformationis in peius
 
 • Cechy szczególne i odmienności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy