Patrycja Hrabiec-Hojda

broker informacji od 11 lat, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji dla firm i instytucji. Opracowała i realizuje autorski kurs efektywnego wyszukiwania informacji. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Logistyki Kontrwywiadu Wojskowego oraz wielu innych. Współautorka standardów zawodów: broker informacji oraz specjalista zarządzania informacją przygotowanych dla Ministerstwa Pracy. Redaktor naczelna portalu Rynek Informacji.

Prowadzone szkolenia