Tytuł szkolenia

Zaawansowane wyszukiwanie informacji o ludziach

Termin

03-06-2019

Termin

3.06.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

700.00 PLN

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • asystenci, sekretarki
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pokazanie możliwości pozyskiwania informacji o ludziach i ich powiązaniach z  wykorzystaniem zaawansowanych technik wyszukiwania. Nauczenie zdobywania informacji kontaktowych. Weryfikacji osób, analiza dorobku. Pokazanie jak social media ułatwiają docieranie do informacji osobowej. 

Efekty szkolenia

 • poznanie technik pozwalających na wyszukiwanie informacji
 • o osobach i ich powiązaniach z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
 • nabycie umiejętności pozwalających na zdobywanie danych kontaktowych za pomocą odpowiednich narzędzi
 • zdobycie wiedzy z zakresu oceny informacji osobowej w social mediach  

Program

 • Google hacking jako narzędzie do zdobywania informacji o ludziach
 • Social media jako źródło wiedzy o ludziach i ich powiązaniach (Facebook, Twitter, Xing, Researchgate, VKontakt)
 • Pozyskiwanie informacji ze źródłach nie piśmiennych (zdjęcia, video, materiał drukowany)
 • Powiązania osobowe – narzędzia do wyszukiwania
 • Informacje kontaktowe – zdobywanie adresów email z pomocą permutatorów 
 • Narzędzia head hunterskie / weryfikacja CV