Tytuł szkolenia

Analiza i weryfikacja informacji

Termin

03-12-2018, 04-12-2018

Termin

3-4.12.2018

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji
 • pracownicy biur prasowych
 • pracownicy służb
 • wojsko

Cele

Zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji oraz towarzyszącej jej gry i wojny informacyjnej. Nauczenie rozpoznawania fake news’ów. Poznanie narzędzi i technik wspomagających weryfikację i analizę informacji.  Umiejętne rozpoznawanie działań dezinformacyjnych.

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie znaczenie fake news i potrafi je rozpoznawać
 • nabycie umiejętności weryfikacji informacji zgodnie z metodologią informatologiczną
 • zrozumienie funkcjonowania gry informacyjnej i manipulacji informacją i rozpoznawanie jej
 • zapoznanie z narzędziami wspomagającymi weryfikację i analizę informacji oraz rozpoznawanie fake news

Program

DEZINFORMACJA

 • Propaganda i wojna informacyjna
 • Manipulacja informacją w  mediach
 • Narzędzia wspomagające rozpoznawanie dezinformacji
 • Fake News i post prawda
 • Narzędzia do wykrywania fake news

WERYFIKACJA INFORMACJI

 • Weryfikacja informacji krok po kroku
 • Weryfikacja informacji naukowej oraz informacji biznesowej
 • Podstawowe kroki do uwiarygodnienia informacji
 • Rozpoznawanie fałszywych kont w social mediach

ANALIZA INFORMACJI

 • Analiza zdjęć i video
 • Ćwiczenia