Tytuł szkolenia

OSINT I - Zaawansowane wyszukiwanie informacji

Termin

20-03-2024, 21-03-2024

Termin

20-21.03.2024

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne, mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

950.00 PLN

Adresat

 • asystenci, sekretarki
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji
 • pracownicy działów zakupu, kadr

Cele

Zwiększenie skuteczności w odnajdywaniu potrzebnych informacji. Przyśpieszenie czasu potrzebnego na realizację bieżących zadań związanych z monitoringiem informacji. Stworzenie własnej bazy źródeł ułatwiające codzienną pracę.

Efekty szkolenia

 • poznanie technik zaawansowanego wyszukiwania w wyszukiwarkach Google, Bing, Yandex i inne
 • nabycie umiejętności budowania odpowiednich kwerend wyszukiwawczych i posługiwania się odpowiednimi narzędziami wyszukiwawczymi
 • zdobycie wiedzy z zakresu źródeł, oceny i weryfikacji informacji

Program

Wstęp do zaawansowanego wyszukiwania informacji
 • Podstawy języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz rodzaje źródeł informacji – jak dobierać języki i źródła w zależności od tematu
 • Budowa strategii wyszukiwania informacji
 • Budowa własnej bazy źródeł
Zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze
 • Google Hacking – od wyszukiwania zaawansowanego przez budowanie złożonych zapytań do wyszukiwania specjalistycznego w wyszukiwarkach tematycznych Google
 • Alternatywy dla Google
 • Wyszukiwarki naukowe
 • Archiwum Internetu oraz specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące wyszukiwania, pozwalające na utrwalenie materiału
Deep Web
 • Czym jest internet ukryty i jak go przeszukiwać
 • Zasoby dostępne w Deep web i strategia wyszukiwania
 • Rejestry i bazy firm polskich
 • Źródła naukowe polskie i zagraniczne
 • Dane statystyczne polskie i zagraniczne
 • Deep Web a sieć TOR
 • Case study