Tytuł szkolenia

Dezinformacja i fake news czyli jak weryfikować informacje

Termin

10-05-2022, 11-05-2022

Termin

10-11.05.2022

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie online: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

650.00 PLN

Adresat

  • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
  • pracownicy biur analiz rynku, informacji
  • pracownicy biur prasowych
  • pracownicy służb
  • wojsko

Cele

Zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji oraz towarzyszącej jej gry i wojny informacyjnej. Nauczenie rozpoznawania fake news’ów. Poznanie narzędzi i technik wspomagających weryfikację i analizę informacji.  Umiejętne rozpoznawanie działań dezinformacyjnych.

Efekty szkolenia

  • uczestnik rozumie znaczenie fake news i potrafi je rozpoznawać
  • nabycie umiejętności weryfikacji informacji zgodnie z metodologią informatologiczną
  • zrozumienie funkcjonowania gry informacyjnej i manipulacji informacją i rozpoznawanie jej
  • zapoznanie z narzędziami wspomagającymi weryfikację i analizę informacji oraz rozpoznawanie fake news

Program

DEZINFORMACJA

Propaganda i wojna informacyjna

Manipulacja informacją w  mediach

Narzędzia wspomagające rozpoznawanie dezinformacji

Fake News i post prawda

Narzędzia do wykrywania fake news

WERYFIKACJA INFORMACJI

Weryfikacja informacji krok po kroku

Weryfikacja informacji naukowej oraz informacji biznesowej

Podstawowe kroki do uwiarygodnienia informacji

Rozpoznawanie fałszywych kont w social mediach

FAKT CHECKING

Metoda 5xW

Narzędzie wspierające

Analiza zdjęć i video

Ćwiczenia