Tytuł szkolenia

Cyberbezpieczeństwo dla nieinformatyków

Termin

23-05-2022

Termin

23.05.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

18

Koszt

550.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy pracujący z komputerem
 • pracownicy biur prasowych
 • służby
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa na poziomie, w jaki powinien być wyposażony każdy użytkownik internetu. Wzbudzenie świadomości cyberzagrożeń i dyskusja oraz praktyczne podejście do zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Uczulenie uczestników na cyberataki wykorzystujące elementy inżynierii społecznej. Celem szkolenia jest zaprezentowanie wiedzy w sposób pozwalający na swobodne zrozumienie i przyswojenie jej także przez osoby niemające doświadczenia w branży IT i nierozumiejące specyficznego języka informatyków. 

Efekty szkolenia

 •  Znajomość i umiejętność zastosowania narzędzi wspierających zachowanie prywatności i anonimizację działań w sieci.
 • Znajomość zasad zachowania prywatności w sieci.
 • Rozumienie cyberzagrożeń i umiejętność odpowiedniego reagowania na nie

Program

WPROWADZENIE

 • Cyberbezpieczeństwo czyli co?
 • Inżynieria społeczna jako podstawa do przeprowadzenia cyberataku
 • Techniki manipulacji i wyłudzania informacji

PRYWATNOŚĆ  I BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczny internet
 • Stwórz bezpieczne hasło - kluczowe techniki
 • Bezpieczny e-mail a ataki phishingowe
 • Bezpieczni w mediach społecznościowych
 • Dezinformacja jako cyberzagrożenie

ANONIMIZACJA - WARSZTAT

 • Bezpieczne aplikacje wspierające prywatność
 • Wirtualna sieć prywatna
 • Sieć TOR