Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Analiza i weryfikacja informacji. Dezinformacja, fake news

Termin

12-05-2021, 13-05-2021

Termin

12-13.05.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Adresat

  • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
  • pracownicy biur analiz rynku, informacji
  • pracownicy biur prasowych
  • pracownicy służb
  • wojsko

Cele

Zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji oraz towarzyszącej jej gry i wojny informacyjnej. Nauczenie rozpoznawania fake news’ów. Poznanie narzędzi i technik wspomagających weryfikację i analizę informacji.  Umiejętne rozpoznawanie działań dezinformacyjnych.

Efekty szkolenia

  • uczestnik rozumie znaczenie fake news i potrafi je rozpoznawać
  • nabycie umiejętności weryfikacji informacji zgodnie z metodologią informatologiczną
  • zrozumienie funkcjonowania gry informacyjnej i manipulacji informacją i rozpoznawanie jej
  • zapoznanie z narzędziami wspomagającymi weryfikację i analizę informacji oraz rozpoznawanie fake news

Program

DEZINFORMACJA

Propaganda i wojna informacyjna

Manipulacja informacją w  mediach

Narzędzia wspomagające rozpoznawanie dezinformacji

Fake News i post prawda

Narzędzia do wykrywania fake news

WERYFIKACJA INFORMACJI

Weryfikacja informacji krok po kroku

Weryfikacja informacji naukowej oraz informacji biznesowej

Podstawowe kroki do uwiarygodnienia informacji

Rozpoznawanie fałszywych kont w social mediach

FAKT CHECKING

Metoda 5xW

Narzędzie wspierające

Analiza zdjęć i video

Ćwiczenia