Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Wyszukiwanie informacji

Termin

02-09-2021, 03-09-2021, 04-09-2021, 05-09-2021, 06-09-2021, 07-09-2021, 08-09-2021, 09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021, 16-09-2021, 17-09-2021, 18-09-2021, 19-09-2021, 20-09-2021, 21-09-2021, 22-09-2021, 23-09-2021, 24-09-2021, 25-09-2021, 26-09-2021, 27-09-2021, 28-09-2021, 29-09-2021, 30-09-2021, 01-10-2021, 02-10-2021, 03-10-2021, 04-10-2021, 05-10-2021, 06-10-2021, 07-10-2021, 08-10-2021, 09-10-2021, 10-10-2021, 11-10-2021, 12-10-2021, 13-10-2021, 14-10-2021, 15-10-2021, 16-10-2021, 17-10-2021, 18-10-2021, 19-10-2021, 20-10-2021, 21-10-2021, 22-10-2021, 23-10-2021, 24-10-2021, 25-10-2021, 26-10-2021, 27-10-2021, 28-10-2021, 29-10-2021, 30-10-2021, 31-10-2021, 01-11-2021, 02-11-2021, 03-11-2021, 04-11-2021, 05-11-2021, 06-11-2021, 07-11-2021, 08-11-2021, 09-11-2021, 10-11-2021, 11-11-2021, 12-11-2021, 13-11-2021, 14-11-2021, 15-11-2021, 16-11-2021, 17-11-2021, 18-11-2021, 19-11-2021, 20-11-2021, 21-11-2021, 22-11-2021, 23-11-2021, 24-11-2021, 25-11-2021

Termin

2 września - 25 listopada 2021 r.

Czas trwania

16 sesji szkoleniowych, każda po 14 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

Wykład, dyskusja moderowana, praca indywidualna, ćwiczenia

Liczba uczestników

12

Adresat

pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji ze wszystkich urzędów zatrudniających członków korpusu służby cywilnej, w tym: analitycy danych, osoby odpowiedzialne za zbieranie danych w instytucji, osoby weryfikujące firmy i organizacje, rzecznicy prasowi, audytorzy

Cele

Pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu technik oraz sposobów wyszukiwania informacji na bazie metody OSINT (ang. Open Source Intelligence), czyli metody pozyskiwania informacji ze źródeł ogólnodostępnych. Rozwój warsztatu badawczego i wypracowania własnej metody gromadzenia źródeł informacji oraz odnajdywania innych zgodnie z procesem określenia potrzeb, a następnie planowania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i opracowania pozyskanych informacji.

Efekty szkolenia

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

 • rozumie czym jest termin OSINT (biały wywiad) oraz jakie ma zastosowanie w pracy w administracji,
 • zna techniki i metody białego wywiadu,
 • potrafi korzystać w zaawansowany sposób z wyszukiwarki Google oraz korzystać z całego ekosystemu Google w codziennej pracy,
 • zna i rozumie, jakie zastosowania w codziennej pracy mają zasoby deep webu.

Program

 1. Strategia skutecznego wyszukiwania (jak ją tworzyć i co brać pod uwagę).
 2. Budowa własnego zaplecza researcherskiego (jak gromadzić zakładki, aby z nich korzystać - narzędzia PearlTrees, Pocket, SpeedDial2, RSS)
 3. Google Hacking (ustawienia wyszukiwarki, personalizacja, operatory i tworzenie zaawansowanych zapytań)
 4. Google Grafika oraz Google Video – zaawansowane wykorzystanie, szukanie obrazem
 5. Google Alerts, Google News, Google Trends – kiedy i jak stosować
 6. Podsumowanie ekosystemu Google
 7. Alternatywne wyszukiwarki: Bing, DuckDuckGo, Yandex, Yahoo
 8. Wyszukiwarki specjalistyczne: naukowe (Microsoft Academic, BASE), obrazów (CC Search, TinEye), archwium internetu, katalog Alexa
 9. Podsumowanie dot. alternatywnych wyszukiwarek
 10. Wprowadzenie do ukrytego Internetu (różnica między deep web a dark web/TOR)

 11. Wyszukiwanie w ukrytym Internecie: informacja statystyczna (bazy GUS, Bazy Eurostatu)

 12. Wyszukiwanie w ukrytym Internecie: informacja prasowa (bazy bibliograficzne i biblioteki cyfrowe, archiwa cyfrowe)

 13. Wyszukiwanie w ukrytym Internecie: informacja naukowa (bazy naukowe oraz bazy w Open Access)

 14. Bazy i rejestry polskie oraz Unii Europejskiej wspierające weryfikację firm polskich