Tytuł szkolenia

OSINT – warsztaty narzędziowe

Termin

09-12-2019

Termin

9.12.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

800.00 PLN

Adresat

  • służba celna
  • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
  • wojsko
  • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Praktyczny trening uzupełniający i wykorzystujący wiedzę nabytą w ramach szkolenia OSINT - pozyskiwanie informacji metodami białego wywiadu. Realizacja case studies przy wykorzystaniu także aplikacji przygotowywanych z myślą o specjalistach wywiadu jawnoźródłowego.

Efekty szkolenia

  • utrwalenie efektów kształcenia w ramach szkolenia OSINT - pozyskiwanie informacji metodami białego wywiadu
  • nabycie praktycznych umiejętności w obsłudze aplikacji wspierających działania OSINT

Program

Program szkolenia całościowo odwołuje się do zagadnień omawianych na szkoleniu OSINT - zdobywanie informacji metodami białego wywiadu i stanowi ich uzupełnienie oraz rozszerzenie.

  • Aplikacje OSINT - trening
  • Case studies i ćwiczenia rozwiązywane samodzielnie lub w grupach przez uczestników szkolenia
  • Omówienie każdego z rozwiązywanych zadań
  • Najlepsze praktyki w podejściu do realizowanych zadań

 

Konieczne ukończenie szkolenia OSINT - zdobywanie informacji metodami białego wywiadu.