Tytuł szkolenia

Analiza i weryfikacja informacji

Termin

11-12-2017, 12-12-2017

Termin

11-12.12.2017

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji
 • pracownicy biur prasowych
 • pracownicy służb
 • wojsko

Cele

Zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji oraz towarzyszącej jej gry i wojny informacyjnej. Nauczenie rozpoznawania fake news’ów. Poznanie narzędzi i technik wspomagających weryfikację i analizę informacji.  Umiejętne rozpoznawanie działań dezinformacyjnych.

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie znaczenie fake news i potrafi je rozpoznawać
 • nabycie umiejętności weryfikacji informacji zgodnie z metodologią informatologiczną
 • zrozumienie funkcjonowania gry informacyjnej i manipulacji informacją i rozpoznawanie jej
 • zapoznanie z narzędziami wspomagającymi weryfikację i analizę informacji oraz rozpoznawanie fake news

Program

 • Weryfikacja informacji
  • Fake News
  • Narzędzia do wykrywania fake news
  • Podstawowe kroki do uwiarygodnienia informacji
 • Dezinformacja i gra informacyjna
  • Gra i wojna informacyjna
  • Manipulacja informacją w  mediach
  • Narzędzia wspomagające rozpoznawanie dezinformacji
  • Instytucje “watch dog”
 • Techniki analizy informacji
 • Synteza informacji
  • Tworzenie syntezy informacyjnej
  • Case study