Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE - OSINT II – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020

Termin

13-15.05.2020

Czas trwania

9 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 10.00-13.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Adresat

  • służba celna
  • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
  • wojsko
  • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji. Wypracowanie własnej metody gromadzenie źródeł informacji oraz odnajdywania innych.

Efekty szkolenia

  • umiejętność budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex, Duckduckgo pozwalające na przeszukiwanie stron, serwerów i dokumentów
  • identyfikowanie nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT
  • pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)

Program

1. Źródła i narzędzia OSINT

2. Socmint - media społecznościowe jako źródło informacji

3. Weryfikacja firm zagranicznych