Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

OSINT – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

08-12-2016, 09-12-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1000.00 PLN

Adresat

 • pracownicy służby celnej i wojska
 • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
 • inni urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

 • Zapoznanie z metodami, narzędziami i technikami gromadzenia informacji z otwartych źródeł informacji
 • Nauka obsługi wybranych narzędzi wyszukujących informacje tj. Maltego
 • Rozwinięcie umiejętności gromadzenia własnych zasobów informacyjnych. Wyszukiwanie informacji w Ukrytym Internecie oraz w sieci TOR

Efekty szkolenia

 •  nabycie umiejętności związanych z budową zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing oraz Yandex
 • poznanie źródeł, narzędzi i technik OSINT
 • pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)
 • umiejętność wyszukiwanie informacji w sieci deep web oraz sieci TOR

Program

 • Zbieranie informacji ze źródeł otwartych w cyklu wywiadowczym
 • Google hacking, Yandex hacking oraz wyszukiwarki klastrujące i specjalistyczne
 • Prześwietlanie firm i wyszukiwanie powiązań między nimi.
 • Wyszukiwanie i weryfikacja przedsiębiorstw w różnych krajach.
 • Informacja o rajach podatkowych
 • Pozyskiwanie informacji osobowych z wykorzystaniem narzędzi OSINT oraz mediów społecznościowych
 • Budowa zaplecza informacyjnego w zależności od tematu i kraju
 • Zbieranie informacji z rynków krajów wschodnich oraz Azji Środkowej
 • Tworzenie strategii wyszukiwawczych
 • Pozyskiwanie informacji nieformalnych z sieci (fora, grupy dyskusyjne)
 • Wyszukiwanie w sieci TOR oraz deep web
 • Zapoznanie z programem Maltego oraz FOCA