Tytuł szkolenia

Social media jako źródło informacji

Termin

03-12-2019

Termin

3.12.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

750.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • urzędnicy monitorujący informacje
 • urzędnicy zajmujący się obsługą prasową

Cele

Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zdobywania informacji przy wykorzystaniu szeroko rozumianych mediów i platform społecznościowych.

Uczestnicy w praktyce testują narzędzia wspierające pozyskiwanie danych
i jego automatyzację. W trakcie szkolenia zostaną omówione media społecznościowe takie jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, Vkontakcie, YouTube oraz mniej znane ale wartościowe serwisy.

Efekty szkolenia

 

 • znajomość aplikacji wspierających pozyskiwanie danych i informacji z mediów społecznościowych;
 • rozumienie specyfiki różnych platform społecznościowych jako źródeł informacji;
 • umiejętność wykorzystania zróżnicowanych platform społecznościowych w procesie pozyskiwania informacji

Program

FENOMEN MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 • dlaczego to działa?
 • rodzaje mediów społecznościowych
 • bezpieczeństwo w korzystaniu z social mediów

MONITORING SOCIAL MEDIÓW

 • Narzędzie do monitorowania

DEZINFORMACJA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 • techniki rozpoznawania fałszywych kont
 • narzędzie wspomagające walkę z fake news

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W SOCIAL MEDIACH

 • Boolean techniques
 • Zewnętrzne narzędzia do wyszukiwania

 

Informacje dodatkowe:

Posiadanie kont w mediach społecznościowych na czas szkolenia.