Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Profilowanie osób – zaawansowane wyszukiwanie informacji o ludziach

Termin

04-07-2017, 05-07-2017

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1000.00 PLN

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • asystenci, sekretarki
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

 • pokazanie możliwości pozyskiwania informacji o ludziach i ich powiązaniach z  wykorzystaniem zaawansowanych technik wyszukiwania
 • nauka zdobywania informacji kontaktowych, weryfikacji osób i analizy ich dorobku
 • pokazanie jak media społecznościowe ułatwiają docieranie do informacji osobowej

Efekty szkolenia

 • poznanie technik pozwalających na wyszukiwanie informacji o osobach i ich powiązaniach z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
 • nabycie umiejętności pozwalających na zdobywanie danych kontaktowych za pomocą odpowiednich narzędzi
 • zdobycie wiedzy z zakresu oceny informacji osobowej w mediach  społecznościowych

Program

 • Google hacking jako narzędzie do zdobywania informacji o ludziach
 • Social media jako źródło wiedzy o ludziach i ich powiązaniach (Facebook, Twitter, Xing, Researchgate, VKontakt)
 • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (zdjęcia, video)
 • Powiązania osobowe – narzędzia do wyszukiwania
 • Informacje kontaktowe – zdobywanie adresów email z pomocą permutatorów 
 • Narzędzia headhunterskie/weryfikacja CV