Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

OSINT – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

06-06-2017, 07-06-2017

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1000.00 PLN

Adresat

 • pracownicy służby celnej, pracownicy cywilni biura kontrwywiadu, pracownicy wojska  
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek, identyfikowania nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT, pozyskiwania informacji ze źródeł niepiśmiennych, w sieci deep web oraz sieci TOR, nabycie umiejętności obsługi programu Maltego oraz FOCA

Program

 • Wyszukiwarki horyzontalne, wertykalne i klastrujące
 • Google hacking na potrzeby białego wywiadu
 • Yandex hacking, możliwości duckduckgo i bing
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów video, obrazów, dokumentów
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów naukowych, social mediów
 • Narzędzia OSINT
 • Maltego
 • FOCA
 • Permutator i walidacja e-mail
 • Generatory tożsamości
 • Case study
 • Źródła OSINT
 • Źródła naukowe: repozytoria, bazy danych, bibliografie i biblioteki cyfrowe Polskie i zagraniczne
 • Źródła biznesowe: rejestry firm, dane finansowe przedsiębiorstw, portale branżowe Polskie i zagraniczne
 • Źródła pozwalające na śledzenie: ruchu lotniczego, statków, osób, obrazu z satelity etc.
 • Identyfikacja i profilowanie osób z wykorzystaniem źródeł OSINT
 • Mapowanie powiązań w firmach z Polski i świata
 • Prześwietlanie firmy – case study
 • TOR i DEEP WEB
 • Wyszukiwanie w deep web, identyfikacja źródeł i sposoby ich gromadzenia
 • TOR czym jest, jak go używać i kiedy
 • Wyszukiwanie w sieci TOR