Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

Zapobieganie zagrożeniom z obszaru cyberbezpieczeństwa - podstawowe zasady pracy w urzędzie

Termin

19-08-2022, 20-08-2022, 21-08-2022, 22-08-2022, 23-08-2022, 24-08-2022, 25-08-2022, 26-08-2022, 27-08-2022, 28-08-2022, 29-08-2022, 30-08-2022, 31-08-2022, 01-09-2022, 02-09-2022, 03-09-2022, 04-09-2022, 05-09-2022, 06-09-2022, 07-09-2022, 08-09-2022, 09-09-2022, 10-09-2022, 11-09-2022, 12-09-2022, 13-09-2022, 14-09-2022, 15-09-2022, 16-09-2022, 17-09-2022, 18-09-2022, 19-09-2022, 20-09-2022, 21-09-2022, 22-09-2022, 23-09-2022, 24-09-2022, 25-09-2022, 26-09-2022, 27-09-2022, 28-09-2022, 29-09-2022, 30-09-2022, 01-10-2022, 02-10-2022, 03-10-2022, 04-10-2022, 05-10-2022, 06-10-2022, 07-10-2022, 08-10-2022, 09-10-2022, 10-10-2022, 11-10-2022, 12-10-2022, 13-10-2022, 14-10-2022, 15-10-2022, 16-10-2022, 17-10-2022, 18-10-2022, 19-10-2022, 20-10-2022, 21-10-2022, 22-10-2022, 23-10-2022, 24-10-2022, 25-10-2022, 26-10-2022, 27-10-2022, 28-10-2022, 29-10-2022, 30-10-2022, 31-10-2022, 01-11-2022, 02-11-2022, 03-11-2022, 04-11-2022, 05-11-2022, 06-11-2022, 07-11-2022, 08-11-2022, 09-11-2022, 10-11-2022, 11-11-2022, 12-11-2022, 13-11-2022, 14-11-2022, 15-11-2022, 16-11-2022

Termin

19.08-16.11.2022

Czas trwania

42 sesje po 6 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

wykład, dyskusja moderowana, praca w grupach, praca indywidualna

Liczba uczestników

12

Adresat

członkowie korpusu służby cywilnej ze wszystkich urzędów

Cele

zapoznanie uczestników z zagrożeniami, jakie płyną z cyberprzestrzeni oraz z metodami ochrony przed nimi

Efekty szkolenia

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

• rozumie podstawowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem;

• rozumie, jakie znaczenie ma skuteczna ochrona przed cyberzagrożeniami w pracy w administracji;

• zna metody ustawiania bezpiecznego hasła, bezpiecznego korzystania ze skrzynki mailowej;

• potrafi rozróżnić maile, które mogą być potencjalnie niebezpieczne;

• wie, gdzie szukać pomocy i jak zareagować w momencie podejrzenia lub zidentyfikowania zagrożenia w cybeprzestrzeni;

• zna narzędzia wspomagające ochronę w sieci dla użytkownika indywidualnego, tj. manager haseł, klucz zabezpieczający.

Program

1.Cyberbezpieczeństwo czyli co?

2. Ramy prawne cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej i w Polsce

3. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sieci

4. Rodzaje zagrożeń w internecie

5. Techniki manipulacji i wyłudzania informacji

6. Inżynieria społeczna jako podstawa do przeprowadzania cyberataku

7. Dane osobowe w sieci, czyli czego nie publikować

8. Bezpieczni w mediach społecznościowych

9. Dezinformacja jako cyberzagrożenie

10. Jednostki administracji państwowej oraz europejskiej zwalczające fake newsy

11. Ważna rola skrzynki e-mail – jak dbać o bezpieczeństwo

12. Stwórz bezpieczne hasło -kluczowe techniki

13. Bezpieczny e-mail a ataki phishingowe

14. Bezpieczne zakupy w sieci oraz bezpieczne płatności

15. Postępowanie w cyberincydencie

16. Bezpieczne aplikacje wspierające prywatność

17. Wirtualna sieć prywatna