Tytuł szkolenia

Dezinformacja i fake news czyli jak weryfikować informacje

Termin

20-06-2023

Termin

20.06.2023

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji
 • pracownicy biur prasowych
 • pracownicy służb
 • wojsko

Cele

Zrozumienie funkcjonowania obiegu informacji oraz towarzyszącej jej gry i wojny informacyjnej. Nauczenie rozpoznawania fake news’ów. Poznanie narzędzi i technik wspomagających weryfikację i analizę informacji.  Umiejętne rozpoznawanie działań dezinformacyjnych.

Efekty szkolenia

 • uczestnik rozumie znaczenie fake news i potrafi je rozpoznawać
 • nabycie umiejętności weryfikacji informacji zgodnie z metodologią informatologiczną
 • zrozumienie funkcjonowania gry informacyjnej i manipulacji informacją i rozpoznawanie jej
 • zapoznanie z narzędziami wspomagającymi weryfikację i analizę informacji oraz rozpoznawanie fake news

Program

DEZINFORMACJA I FAKE NEWS

 • Propaganda i wojna informacyjna
 • Fake News i post prawda
 • Narzędzia do wykrywania fake news

WERYFIKACJA INFORMACJI

 • Weryfikacja informacji krok po kroku
 • Weryfikacja informacji naukowej oraz informacji biznesowej
 • Podstawowe kroki do uwiarygodnienia informacji
 • Rozpoznawanie fałszywych kont w social mediach

FAKT CHECKING

 • Metoda 5xW
 • Narzędzie wspierające
 • Analiza zdjęć i video
 • Ćwiczenia