Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE OSINT II – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

25-11-2020, 26-11-2020

Termin

25-26.11.2020

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

ONLINE LIVE mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

1000.00 PLN

Adresat

 • służba celna
 • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
 • wojsko
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji. Wypracowanie własnej metody gromadzenie źródeł informacji oraz odnajdywania innych. Zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają narzędzia i techniki tzw. open source intelligence. Pokazanie możliwości, jakie daje wyszukiwanie w ukrytym Internecie oraz sieci TOR.

Dużym atutem szkolenia jest realizacja praktycznych rozbudowanych ćwiczeń oraz budowa własnego zaplecza informacyjnego.

Efekty szkolenia

 • umiejętność budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex, Duckduckgo pozwalające na przeszukiwanie stron, serwerów i dokumentów
 • identyfikowanie nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT
 • pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)
 • obsługa programu Maltego oraz FOCA
 • znajomość źródeł i narzędzi do weryfikacji i mapowania przedsiębiorstw na skalę międzynarodową

Program

Wyszukiwarki horyzontalne, wertykalne i klastrujące

 • Google hacking - przypomnienie / aktualizacja po szkoleniu Zaawansowane wyszukiwanie informacji
 • Yandex hacking na potrzeby białego wywiadu
 • Możliwości duckduckgo i bing
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów video, obrazów, dokumentów
 • Wyszukiwarki dedykowane do mediów społecznościowych
 • Ćwiczenia

Narzędzia OSINT:

 • Programy OSINT
 • Permutacja i walidacja e-mail
 • Ćwiczenia

Źródła OSINT:

 • Źródła biznesowe polskie i zagraniczne
 • Social media jako źródło informacji o osobach
 • Mapowanie powiązań w firmach z Polski i świata
 • Elementy AML
 • Ćwiczenia