Tytuł szkolenia

OSINT – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

30-11-2017, 01-12-2017

Termin

30.11-1.12.2017

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1200.00 PLN

Adresat

 • służba celna
 • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
 • wojsko
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ MATERIAŁÓW ZE SZKOLENIA "ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE INFORMACJI - POZIOM 1 i 2"

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji. Wypracowanie własnej metody gromadzenie źródeł informacji oraz odnajdywania innych. Zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają narzędzia i techniki tzw. open source intelligence. Pokazanie możliwości, jakie daje wyszukiwanie w ukrytym Internecie oraz sieci TOR.

Dużym atutem szkolenia jest realizacja praktycznych rozbudowanych ćwiczeń oraz budowa własnego zaplecza informacyjnego.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex, Duckduckgo pozwalające na przeszukiwanie stron, serwerów i dokumentów
 • Identyfikowanie nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT
 • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)
 • Wyszukiwanie informacji w sieci deep web oraz sieci TOR
 • Obsługa program Maltego oraz FOCA

Program

 • Wyszukiwarki horyzontalne, wertykalne i klastrujące
 • Google hacking na potrzeby białego wywiadu
 • Yandex hacking
 • Możliwości duckduckgo i bing
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów video, obrazów, dokumentów
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów naukowych, social mediów
 • Narzędzia OSINT
 • Maltego
 • FOCA
 • Permutator i walidacja e-mail
 • Generatory tożsamości
 • Case study
 • Źródła OSINT
  • Źródła naukowe: repozytoria, bazy danych, bibliografie i biblioteki cyfrowe Polskie i zagraniczne
  • Źródła biznesowe: rejestry firm, dane finansowe przedsiębiorstw, portale branżowe Polskie i zagraniczne
 • Identyfikacja i profilowanie osób z wykorzystaniem źródeł OSINT
 • Mapowanie powiązań w firmach z Polski i świata
 • Prześwietlanie firmy – case study
 • TOR
  • TOR czym jest, jak go używać i kiedy
  • Wyszukiwanie w sieci TOR