Tytuł szkolenia

OSINT II – zdobywanie informacji metodami białego wywiadu

Termin

21-04-2022, 22-04-2022

Termin

21-22.04.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie online: mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • służba celna
 • pracownicy cywilni biura kontrwywiadu
 • wojsko
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji. Wypracowanie własnej metody gromadzenie źródeł informacji oraz odnajdywania innych. Zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają narzędzia i techniki tzw. open source intelligence. Pokazanie możliwości, jakie daje wyszukiwanie w ukrytym Internecie oraz sieci TOR.

Dużym atutem szkolenia jest realizacja praktycznych rozbudowanych ćwiczeń oraz budowa własnego zaplecza informacyjnego.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność budowy zaawansowanych zapytań do wyszukiwarek: Google, Bing, Yandex, Duckduckgo pozwalające na przeszukiwanie stron, serwerów i dokumentów
 • Identyfikowanie nowych źródeł, narzędzi i technik OSINT
 • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych (obraz, video)
 • Obsługa programu Maltego oraz FOCA
 • Znajomość źródeł i narzędzi do weryfikacji i mapowania przedsiębiorstw na skalę międzynarodową

Program

Wyszukiwarki horyzontalne, wertykalne i klastrujące

 • Google hacking - przypomnienie / aktualizacja po szkoleniu OSINT 1 /Zaawansowane Wyszukiwanie Informacji
 • Yandex, DuckduckGo hacking
 • Wyszukiwarki zachowujące prywatność
 • Wyszukiwarki dedykowane do zasobów video, obrazów, dokumentów
 • Wyszukiwarki dedykowane do mediów społecznościowych
 • Ćwiczenia

Narzędzia OSINT:

 • Programy OSINT
 • Permutacja i walidacja e-mail
 • Ćwiczenia

Źródła OSINT:

 • Źródła biznesowe polskie i zagraniczne
 • Social media jako źródło informacji o osobach (SOCMINT)
 • Mapowanie powiązań w firmach z Polski i świata
 • Elementy AML
 • Ćwiczenia