Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Zaawansowane wyszukiwanie informacji - poziom II

Termin

04-04-2017, 05-04-2017

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

1150.00 PLN

Adresat

 • uczestnicy szkolenia „Zaawansowane wyszukiwanie informacji – poziom I”
 • asystenci, osoby na stanowiskach sekretarskich
 • urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie informacji
 • pracownicy biur analiz rynku, informacji

Cele

Pogłębienie wiedzy dotyczącej technik oraz sposobów wyszukiwania informacji

Efekty szkolenia

 • umiejętne dobieranie technik i narzędzi pozwalających na wyszukiwanie informacji o osobach i firmach
 • tworzenie profili osób z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł informacji, od social mediów przez rejestry państwowe aż po video
 • umiejętność prześwietlania przedsiębiorstw lub podmiotów NGO wraz z ustaleniem powiązań osobowych oraz budowy profil branży lub sektora w dowolnym kraju z wykorzystaniem baz naukowych, statystycznych oraz źródeł drukowanych
 • tworzenie monitoringu informacji w tzw. cyklu wywiadowczym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi

Program

Przyśpieszenie:

 • Google hacking – poziom ekspercki.
 • Wyszukiwarki klastrujące oraz nowe trendy i rozwiązania w wyszukiwarkach
 • Zaawansowane wyszukiwanie w Bing, duckduckgo i Yandex
 • Wyszukiwanie w językach obcych bez znajomości danego języka
 • Budowa zaplecza informacyjnego

Profilowanie:

 • Social media jako źródło informacji
 •  Narzędzia dedykowane do wyszukiwania w social media
 •  Zdjęcie jako źródło informacji
 •  Video jako źródło informacji
 •  Profilowanie osób – case study

Prześwietlanie:

 • Narzędzia do weryfikacji firm w Polsce
 • Narzędzia do weryfikacji za granicą
 • Informacja finansowa o firmach
 •  Prześwietlanie firmy – case study

Połączenie:

 • Bazy naukowe jako źródło informacji
 • Eurostat i GUS jako źródło informacji
 • Informacja rynkowa – case study
 • Cykl wywiadowczy
 • Narzędzia do monitorowania informacji