Tytuł szkolenia

Wizualizacja i prezentacja informacji - warsztaty narzędziowe

Termin

22-11-2019

Termin

22.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkolenia), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

750.00 PLN

Adresat

 • pracownicy biur analiz i informacji
 • asystenci, sekretarki
 • pracownicy działów prasowych
 • osoby odpowiedzialne za prezentację danych

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dostępnymi online rozwiązaniami ułatwiającymi prezentację informacji w formie infografiki, prezentacji, wykresów etc. 

Efekty szkolenia

 • uczestnik będzie w stanie zaprezentować  w atrakcyjnej formie informacje (bez umiejętności obsługi programów graficznych)
 • uczestnik będzie potrafił stworzyć infografikę
 • uczestnik nauczy się obsługi programów takich jak: Canva, Prezi, Infogr.am, Piktochart etc. 

Program

INFORMACJA JEST PIĘKNA

 • czym jest dziennikarstwo danych?
 • przykłady ciekawych wizualizacji

PREZENTACJA INFORMACJI

 • dobre praktyki w prezentacji informacji
 • programy do prezentacji:

            Prezi
            Canva

INFOGRAFIKA

 • zasady tworzenia
 • narzędzia online:

              Infogr.am
              Visual.ly

              Pictochart