Tomasz Kowalewski

Od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi – zarówno jako zamawiający i doradca zamawiających oraz wykonawców, jak również audytor i kontroler. Od 2006 r. trener i wykładowca specjalizujący się m.in. w tematyce zamówień publicznych oraz kontroli projektów unijnych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Z wykształcenia prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie.

Prowadzone szkolenia