Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zmiany w prawie zamówień publicznych

Termin

07-09-2020, 08-09-2020, 09-09-2020, 10-09-2020, 11-09-2020, 12-09-2020, 13-09-2020, 14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020

Termin

7.09-11.12.2020

Czas trwania

33 sesje szkoleniowe, po 12 godzin dydaktycznych każda

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

12

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

pracownicy komórek merytorycznych zaangażowani w zamówienia publiczne z ministerstw, KPRM, urzędów centralnych, urzędów terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Cele

W minionym roku przyjęta została ustawa, która w znaczący sposób zmienia kluczowy obszar z punktu widzenia administracji – zamówienia publiczne. Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Dlatego, aby pomóc Państwu zapoznać się z tymi nowymi zasadami, już teraz proponuję szkolenia pracowników z komórek merytorycznych. Pracownicy ci przygotowują opisy przedmiotu zamówienia, warunki i kryteria wyboru wykonawców, a także wzory umów. Ta grupa osób ma mniejsze możliwości uzyskania wsparcia niż pracownicy, którzy specjalizują się w procedurze zamówień od strony formalnej.

Program

  • nowe podejście do zamówień publicznych
  • zmiany w trybach udzielania zamówień
  • specyfikacja warunków zamówienia, opis potrzeb i wymagań
  • zasady oceny wykonawców
  • zrównoważenie stron w umowach o zamówienie publiczne
  • środki ochrony prawnej.