Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Termin

26-04-2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną oparty o praktyczne przykłady, orzecznictwo oraz wyniki kontroli

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Tomasz Kowalewski

Adresat

 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • kierownicy jednostek i pracownicy odpowiedzialni za wydatkowanie środków publicznych
 • audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej oraz pracownicy odpowiedzialni za system kontroli zarządczej

Cele

Przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy nt. zamówień publicznych
 • poszerzenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
 • nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i zarządzania procedurami udzielania zamówień publicznych

Program

 • Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy
 • Zamówienia o wartości poniżej 30 tys.€
 • Zamówienia poniżej 30 tys. € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków
 • Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych
 • Uproszczenie zamówień publicznych w zakresie usług społecznych
 • Wewnętrzne procedury zamówień publicznych
 • Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp