prof. Marek Szopa

profesor nauk fizycznych, pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prezes PTTB, członek Zarządu PIFS. Współzałożyciel i partner firmy edukacyjnej Exbis. Specjalista w dziedzinie zastosowania nauk ścisłych w zarządzaniu, negocjacjach i podejmowaniu decyzji. Autor ponad 70 prac naukowych i podręczników, m.in. z negocjacji i teorii gier. Wykładowca wielu międzynarodowych konferencji. Jego wykłady na YT mają ponad pół mln. wyświetleń. Twórca  gier symulacyjnych, praktyk szkoleń opartych na dowodach.

Prowadzone szkolenia