Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Skuteczny menedżer - budowanie autorytetu przywódcy

Termin

24-05-2021, 25-05-2021

Termin

24-25.05.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, quizy menedżerskie, ćwiczenia zespołowe i gry, profile i testy, dyskusja uczestników

Liczba uczestników

16

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • kierownicy projektów, liderzy zespołów
 • osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk menedżerskich

Cele

Wzrost umiejętności zarządzania personelem, motywowania, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikacji, budowania efektywnych zespołów z jednoczesnym budowaniem autorytetu przywódcy.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat kluczowych umiejętności menedżerskich i stylów zarządzania
 • opanowanie praktycznych sposobów motywowania, m.in. przez udzielanie informacji zwrotnej
 • nabycie umiejętności budowania autorytetu przywódcy

Program

 • Podstawy zarządzania, od czego zależy efektywność menedżerska?
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności menedżerskich
 • Budowanie wiarygodności przywódcy i wpływanie na zespół
 • Dostosowywanie stylu kierowania do zadań i dojrzałości pracowników – model Harseya i Blancharda
 • Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • Motywowanie pracowników kluczem efektywności menedżerskiej
 • Umiejętności komunikacyjne przywódcy, model DEEP udzielania informacji zwrotnych
 • Turkusowe organizacje, czym są i jak można wykorzystać wypracowane przez nie sposoby motywowania pracowników
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich w oparciu o model Vrooma-Yettona-Jago
 • Budowanie autorytetu przywódcy w oparciu o triadę Arystotelesa (ethos, pathos i logos)
 • Wspomaganie i próżniactwo społeczne oraz ich konsekwencje dla organizacji pracy
 • Role zespołowe wg  Belbina oraz ich wykorzystanie do budowy efektywnych zespołów, syndrom myślenia grupowego