Tytuł szkolenia

Skuteczny menedżer - budowanie autorytetu przywódcy

Termin

25-10-2018, 26-10-2018

Termin

25-26.10.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, quizy menedżerske, ćwiczenia zespołowe i gry oraz dyskusje; przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość wypełnienia ankiety Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • kierownicy projektów, liderzy zespołów
 • osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk menedżerskich

Cele

Wzrost umiejętności zarządzania personelem, motywowania, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikacji, budowania efektywnych zespołów z jednoczesnym budowaniem autorytetu przywódcy.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat kluczowych umiejętności menedżerskich i stylów zarządzania
 • zrozumienie istoty przywództwa i umiejętność jego wykorzystania
 • nabycie umiejętności wykorzystania wartości motywacyjnych Gravesa do motywowania

Program

 • Podstawy zarządzania, od czego zależy efektywność menedżerska?
 • Funkcjonowanie zespołu pracowniczego – wskazówki dla menedżera
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności menedżerskich
 • Budowanie wiarygodności przywódcy i wpływanie na zespół
 • Budowanie autorytetu przywódcy w oparciu o triadę Arystotelesa (ethos, pathos i logos)
 • Dostosowywanie stylu kierowania do zadań i dojrzałości pracowników.
 • Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
 • Motywowanie pracowników kluczem efektywności menedżerskiej
 • Wykorzystanie poziomów świadomości Gravesa do budowania prawidłowych relacji i planowania zmian w zespole
 • Skąd się biorą sukcesy turkusowych organizacji?
 • Role zespołowe i budowanie efektywnych zespołów
 • Wspomaganie i próżniactwo społeczne, prawo Yerkesa-Dodsona
 • Model udzielania informacji zwrotnej DEEP
 • Syndrom myślenia grupowego a podejmowanie decyzji
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich w oparciu o model Vrooma-Yettona-Jago
 • Uczenie się od innych – analiza dobrych praktyk przywódczych