Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Innowacyjność - szkolenie zamknięte

Termin

22-10-2019, 23-10-2019

Termin

22-23.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Zdobycie przez uczestników umiejętności tworzenia nowatorskich pomysłów oraz poznania zasad pobudzania kreatywnego myślenia w celu podniesienia efektywności i skuteczności działania.

Program

1. Wprowadzenie w tematykę innowacyjności i kreatywności
2. Warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjności
3. Przeszkody w twórczym myśleniu i działaniu – przełamywanie barier innowacyjności
4. Metody i techniki kreatywnego myślenia
5. Etapy tworzenia innowacyjnych rozwiązań
6. Efektywne wykorzystanie własnego potencjału
7. Kreatywność i innowacyjność w grupie
8. Źródła motywacji do wprowadzania innowacji
9. Innowacyjność – dostosowanie do zmiennych warunków i możliwości urzędu