Tytuł szkolenia

Trening negocjacyjny - taktyki, strategie i symulacje negocjacyjne

Termin

30-05-2019, 31-05-2019

Termin

30-31.05.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, gry symulacyjne, quizy, nagrywane scenki negocjacyjne, dyskusje uczestników

Liczba uczestników

16 osób

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za negocjacje, mediacje, prowadzenie konsultacji

Cele

Przygotowanie kadry i pracowników urzędów do prowadzenia efektywnych negocjacji z uwzględnieniem aspektów twardych i miękkich oraz ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat myślenia analitycznego i psychologii w negocjacjach
 • poznanie technik, taktyk i strategii negocjacyjnych oraz sposobów obrony przed nimi
 • przećwiczenie praktycznych umiejętności negocjowania

Program

 • Podstawy negocjacji: BATNA, ZOPA, kwestie, granice ustępstw, kompensacja kwestii, poszerzanie pola negocjacji – symulacja negocjacyjna
 • Fazy prowadzenia negocjacji: przygotowanie, dyskusja wstępna, proponowanie, przetarg, porozumienie, zamknięcie i na co w każdej fazie zwrócić uwagę
 • Zasady negocjacji według modelu Harwardzkiego
 • Analiza typowych sytuacji negocjacyjnych - quiz
 • Planowanie i kontrola negocjacji
 • Dylematy strategiczne negocjatora, dylemat więźnia – gra negocjacyjna
 • Zasady zarządzania ustępstwami i strategia szachowa
 • Wykorzystanie diagramów użyteczności w negocjacjach – gra negocjacyjna
 • Schemat arbitrażowy Nasha i inne obiektywne kryteria podziału dóbr
 • Negocjacje dystrybutywne i integratywne i adekwatne style negocjacji
 • Negocjacje miękkie, twarde i oparte o zasady
 • Taktyki negocjacyjne i sposoby przeciwdziałania im
 • Negocjacje wielostronne, zasady sprawiedliwego podziału, wartość Shapleya – gra symulacyjna
 • Skuteczna komunikacja: praktyka prezentacji, proksemika i kinezyka
 • Praktyka działania skutecznych negocjatorów