Zakres szkolenia

Pozostałe

Tytuł szkolenia

Myślenie analityczne - szkolenie zamknięte

Termin

16-09-2019, 17-09-2019

Termin

16-17.09.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Rozwój umiejętności analitycznych uczestników niezbędnych do wyciągania właściwych wniosków z danych gromadzonych i przetwarzanych w urzędzie potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji.

Program

1. Analiza i „intuicja” – definicje, zastosowania, ograniczenia
2. Skąd się biorą dane w mojej pracy? 
3. Analiza danych

  •  selekcja danych
  • weryfikacja danych
  • priorytetyzacja 

  4. Dostrzeganie połączeń między danymi oraz wzorów
  5. Wychodzenie poza utarte schematy myślenia
  6. Dostrzeganie szerszej perspektywy zjawisk
  7. Wyciąganie wniosków opartych o analizę
  8. Podejmowanie decyzji opartych o przegląd danych
  9. Uczenie się na doświadczeniu
  10. Czy mam wystarczające dane, których potrzebuję do pracy?