Tytuł szkolenia

Dążenie do rezultatu – czyli jak osiągać cele? - szkolenie zamknięte

Termin

28-05-2019, 29-05-2019

Termin

28-29.05.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykładowo–warsztatowa z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: studia przypadku, dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń

Liczba uczestników

15

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających.

 

Cele

Wsparcie uczestników w rozwijaniu umiejętności dążenia do rezultatów, a w konsekwencji zwiększenie efektywności w osiąganiu wyznaczonych celów w pracy w urzędzie.

Program

 1. Celowość i zasadność planowania
 2. Proces planowania
 3. Cele strategiczne i operacyjne
 4. Określanie celów
 5. Narzędzia planowania
 6. Weryfikacja planu
 7. Odpowiedzialność za plan i jego realizację
 8. Strategia działania
 9. Rozwiązywanie problemów w osiąganiu celów
 10. Czym jest i jak wykorzystać zasadę synergii w procesie realizacji celów
 11. Umiejętność usuwania przeszkód w procesie realizacji celów
 12. Klucze do osiągania zamierzonych rezultatów
 13. Warunki do realizacji celów