Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Analiza informacji i pułapki podejmowania decyzji

Termin

18-10-2021, 19-10-2021

Termin

18-19.10.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, indywidualne zadania z podejmowania decyzji, ćwiczenia zespołowe i gry symulacyjne, dyskusja uczestników

Liczba uczestników

16

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy urzędów odpowiedzialni za analizowanie informacji
 • specjaliści odpowiedzialni m.in. za przygotowanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji

Cele

Doskonalenie umiejętności w zakresie analizowania informacji w celu ich oceny, selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat różnych typów myślenia i psychologii podejmowania decyzji
 • wykształcenie umiejętności analizy informacji słownych, liczbowych i statystycznych, rozpoznawanie manipulacji i „fake newsów”
 • umiejętność rozpoznawania i unikania typowych pułapek decyzyjnych

Program

 • Paradoksy decyzyjne - dlaczego robimy błędy w prostej ocenie szans
 • Racjonalna nieświadomość i intuicja w podejmowaniu decyzji
 • Myślenie sekwencyjne a lateralne – przykłady i wykorzystanie do analizy informacji
 • Myślenie intuicyjne i refleksyjne w/g Kahnemana, wpływ na decyzje
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, jak osiągać cele w świecie VUCA
 • Postprawda, bańka filtrująca – jak sobie radzić z zalewem nieprawdziwych informacji
 • „Księgowanie umysłowe” Thalera czyli pułapka kont mentalnych w naszej głowie, teoria perspektywy
 • Błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • Statystyka Bayesowska – rozumienie wyników testów medycznych, ocena szansy rozszyfrowania Enigmy
 • Zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje dla edukacji
 • Pułapki podejmowania decyzji (np. zakotwiczenie, przywiązanie do status quo, kosztów utopionych) – przykłady oraz sposoby ich unikania
 • Heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz skąd się biorą mity i przesądy
 • Związki przyczynowo skutkowe – apofenia i jej przykłady
 • Wyciąganie wniosków na podstawie korelacji i badań kohortowych
 • Praktyczne metody analizy informacji: dedukcja, weryfikacja hipotez
 • Myślenie strategiczne – elementy teorii gier w podejmowaniu decyzji
 • Dylemat więźnia oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu.