Tytuł szkolenia

Analiza informacji i pułapki podejmowania decyzji

Termin

25-04-2019, 26-04-2019

Termin

25-26.04.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, indywidualne zadania z podejmowania decyzji, ćwiczenia zespołowe i gry symulacyjne, dyskusja uczestników

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy urzędów odpowiedzialni za analizowanie informacji
 • specjaliści odpowiedzialni m.in. za przygotowanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji

Cele

Doskonalenie umiejętności w zakresie analizowania informacji w celu ich oceny, selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat różnych typów myślenia i psychologii podejmowania decyzji
 • wykształcenie umiejętności analizy informacji słownych, liczbowych i statystycznych, rozpoznawanie manipulacji i „fake newsów”
 • umiejętność rozpoznawania i unikania typowych pułapek decyzyjnych

Program

 • Paradoksy decyzyjne - dlaczego robimy błędy w prostej ocenie szans
 • Fizjologia - współpraca i role półkul mózgowych, podzielność uwagi
 • Myślenie sekwencyjne a lateralne – wykorzystanie do analizy informacji
 • Myślenie intuicyjne i refleksyjne Kahnemanna oraz ich wpływ na decyzje
 • Wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i jak unikać błędów
 • „Księgowanie umysłowe” Thalera czyli pułapka kont mentalnych w naszej głowie
 • Błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • Elementy statystyki Bayesowskiej i przykłady jej wykorzystania w życiu
 • Zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w edukacji
 • Pułapki podejmowania decyzji (np. zakotwiczenie, przywiązanie do status quo, kosztów utopionych) – przykłady oraz sposoby ich unikania
 • Heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz skąd się biorą mity i przesądy
 • Związki przyczynowo skutkowe a korelacje: analiza przykładów
 • Racjonalna nieświadomość i intuicja w podejmowaniu decyzji
 • Praktyczne metody analizy informacji: dedukcja, weryfikacja hipotez –zespołowe gry symulacyjne
 • Myślenie strategiczne – elementy teorii gier w podejmowaniu decyzji
 • Dylemat więźnia oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu – gra symulacyjna