Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Analizowanie informacji oraz podejmowanie decyzji

Termin

08-06-2016, 09-06-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, indywidualne zadania z podejmowania decyzji, ćwiczenia zespołowe i gry symulacyjne, dyskusja uczestników

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

prof. Marek Szopa

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów

 • pracownicy urzędów odpowiedzialni za analizowanie informacji

 • specjaliści odpowiedzialni m. in za przygotowanie danych niezbędnych do podjęcia decyzji

Cele

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania i analizowania informacji w celu ich oceny, selekcji, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji.

Efekty szkolenia

 • pogłębienie wiedzy na temat różnych typów myślenia i psychologii podejmowania decyzji
 • wykształcenie umiejętności analizy informacji słownych, liczbowych i statystycznych
 • unikanie typowych pułapek decyzyjnych oraz zwiększenie odwagi podejmowania decyzji

Program

 • Paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szans
 • Fizjologia - współpraca i role półkul mózgowych, podzielność uwagi.
 • Myślenie szybkie a wolne oraz ich wpływ na decyzje
 • Psychologia decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów
 • „Księgowanie umysłowe” czyli jak przedstawiać dane liczbowe
 • Błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka
 • Statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do analizy testów
 • Zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w edukacji
 • Pułapki podejmowania decyzji (np. zakotwiczenie, przywiązanie do status quo) – przykłady oraz sposoby ich unikania
 • Myślenie sekwencyjne a myślenie lateralne, algorytmy i heurystyki
 • Piramida skojarzeń i techniki wspierania kreatywności
 • Myślenie grupowe, zasady burzy mózgów
 • Rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu, priorytetyzacja
 • Praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez
 • Wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna
 • Schematy decyzyjne w teorii gier i ich występowanie w życiu społecznym
 • Dylemat więźnia oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu
 • Metody rozdziału dóbr oparte na algorytmach (np. stabilnego małżeństwa)